چنگال تم تولد پرسپولیس

4,000 تومان

موجود
شناسه: th-113

در کلیه کارها از چنگال های شرکت طب به کار رفته شده و چنگال ها همگی به رنگ تم مورد نظر است